• Verwerking van verkeers- en parkeerovertredingen: 20 EUR
  • Verwerking van strafrechtelijke (verkeers-) overtredingen: 150 EUR
  • Verwerking van schade en ongevallen in fout: 50 EUR
  • Verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen: 50 EUR
  • Uitzonderlijke schoonmaakkosten (bijvoorbeeld door hevig bevuilen van de wagen of door roken in de wagen): 75 EUR
  • Verwerking van sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagen, lege wagenbatterij of lege benzine/CNG-tank: 25 EUR
  • Sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagen, lege wagenbatterij of lege benzine/CNG-tank: zoals gefactureerd door sleepbedrijf
  • Verwerkingskost laattijdige betaling: 5 EUR voor eerste herinnering, 10 EUR for tweede herinnering
  • Verlies of diefstal van de Poppy-oplaadkaart of Interparking-kaart: 50 EUR

Wat er gebeurt als je een boete krijgt bij Poppy, lees je hier.

Heeft u het antwoord gevonden?