• Verwerking van verkeers- en parkingovertredingen: 20 EUR

• Verplaatsen van verkeerd geparkeerde scooters:
50 EUR

• Uitzonderlijke schoonmaakkosten (bijvoorbeeld door hevig bevuilen van de scooter): 50 EUR

• Verwerking van sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde scooter of lege batterij: 50 EUR

• Sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde scooter of lege batterij: zoals gefactureerd door sleepbedrijf

• Verwerkingskost laattijdige betaling: 5 EUR voor eerste herinnering, 25 EUR voor tweede herinnering

• Verloren/gestolen helm: € 90

• Schade aan de scooter: Franchise 

• Verloren of gestolen scooter eigen fout: € 5.600

Wat er gebeurt als je een boete krijgt bij Poppy, lees je hier.

Heeft u het antwoord gevonden?